شنبه پنجم خرداد ماه

52 سال پیش؛ بازی در هوای آزاد و زمین آسفالته

سال 1347 مسابقات قهرمانی آموزشگاه های کشور، شیراز، این رقابتها در فضایی باز و زمین آسفالته حافظیه شیراز برگزار شد و تیم شمیران با بازیکنانی چون شهریار ملک ایمن و... در صدر ایستاد اما تصویر مربوط به تیم مازندران (آمل) است که نسل جدیدی از والیبالبازان شمال را به میدان آورده بود و نمایش های خوبی ارایه داد.

ایستاده از چپ به راست: زنده یاد خسرو قبادی مقدم (مربی)، رحمت طریقی، ابراهیم امیر صالحی، غلام پیراسته، محمد خانزاد

نشسته از چپ: مرتضی خادمی، ناصری، محمدرضا سلیمانی، حسن پژموهی، حسن کوچکزاده

یاد باد آن روزگاران یاد باد، مازنی ها بعدها حتی به مقام قهرمانی کشور هم نایل آمدند و این روند هنوز با شدت بیشتری ادامه دارد.