یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه

مدیریت پرسپولیس را به دادکان بسپارید و خلاص!

به وزارت ورزش توصیه می کنیم، برای اداره پرسپولیس راه دور نروند و سکان هدایت این باشگاه مردمی و پرهوادار را به دکتر محمد دادکان بسپارند که هم لایق است و امتحان پس داده. او در جمع پیشکسوتان باشگاه هم از جایگاهی رفیع برخوردار است.

مدیریت پرحرف و حدیث دو باشگاه پرسپولیس و استقلال همواره برای مدیران ارشد ورزش کشور مشکل آفرین و دردسرساز بوده است.
شاید به جرات بتوان گفت ،اساس فعالیتهای مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان همواره تحت تاثیر رخدادها و حوادث همیشگی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال قرار داشته است.
متاسفانه داس تیز تغییرات در دو باشگاه مذکورکه ریشه در تفکرات جناحی و سیاسی وزیر و مشاورانش قرار داشته در سالیان اخیر ره به جایی نبرده و موجد تلنبار شدن مشکلات و نارضایتی فراگیر هواداران شده است.
معلوم نیست تا کی باید راه خطا رفت و عناصر غیر متخصص را بر امور تخصصی ورزش به کار گرفت؟
امروز برای ایجاد تغییرات در فوتبال ،باید طرح و برنامه داشت .
تیم اجرایی می خواهد و مردان کار آزموده لازم دارد،نه یک نفره و آن هم از عناصر سیاسی و…!
امروز تمام امیدواری وزیر و آمال و آرزوهای مشاوران او به تفکرات و برنامه های رسول پناه و سعادتمند در دو باشگاه مذکور دوخته شده است.
آیا توقع این است که این دو معجژه بیافرینند و سحر وجادو کنند تا آب رفته بجوی بازگردد وقس علیهذا ؟
اعتقاد داریم در پرسپولیس ،دکتر محمد دادکان تمام شرایط برای ایجاد تحول در ساختار و اعمال مدیریت صحیح در باشگاه را دارد.
او از مقبولیت تام و تمام در جمع بزرگان و پیشکسوتان پرسپولیس برخوردار بوده و تیمی مجرب و کار آزموده در اختیار دارد.
در جمع مشاوران وزیر عناصری هستند که با دادکان زاویه دارند و با نگاه و توع مدیریت او مخالف می باشند.
شاید شخص وزیر هم اصرار به حضور رسول پناه و مهرداد هاشمی در هیات مدیره داشته باشد.
در این ارتباط می توان با حفظ این دو نفر از دادکان خواست دو عضو همراه و هماهنگ خود را معرفی و نفر پنجم هم به صورت مرضی الطرفین برگزیده شوند و …
دادکان در مقطعی هم در فدراسیون فوتبال عهده دار وظایف بود به هیچ شکل به حمایت و کمک مالی وزارت ورزش وابستگی نداشت.
او بدرستی فدراسیون را اداره کرد و جدا از خرید دو ساختمان مجزا برای پرسپولیس و استقلال،مبلغ قابل توجهی هم در فدراسیون باقی گذاشت.
او یقینا برای اداره باشگاه پرسپولیس همین راه را برخواهد گزید و متکی به کمک مالی وزارت ورزش نخواهد بود.
دادکان چنانچه از اختیارات تام برخوردار باشد، با تیم مجربی که در کنار خود دارد قطعا این کشتی توفان زده را به ساحل نجات رهنمون خواهد ساخت.
دوستانه و مشفقانه و به عنوان عضوی کوچک و مستقل از خانواده بزرگ رسانه به وزیر محترم پیشنهاد میکنم با فراخواندن دکتر دادکان به ساختمان سئول و گفتگوی اولیه و دو طرفه راههای این همکاری را بیازمایید و در صورت توافق آن در اجرایی کنید و خود را از این وادی پر آشوب و پر دغدغه رهایی دهید.