شنبه پنجم خرداد ماه
یادگار ماندگار...

دوستی های قدیم، قیمتی اند

دوستی مانند اسناد کهنه است . قدمت زمان، آن را قیمتی می کند.

دوستی مانند اسناد کهنه است . قدمت زمان، آن را قیمتی می کند.

یکی از تجربیات و نعمتهای بزرگ تجربه داشتن دوست قدیمی و باوفا است که باید قدر آن را دانست ولی این قدرشناسی می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد از تبریک یک تولد گرفته تا یک متن زیبا برای دوست قدیمی که رنگ صمیمیت به خود می گیرد و رفع دلتنگی می کند.


 اما حکایت رفاقت و رقابت ورزشکاران حکایتی دیگر است ورزشکارانی که سالها در شادی ها و غم ها در کنار هم بوده اند حسن میرزا آقا بیک و مصطفی قره گزلو دو دوست و همبازی قدیمی که سالها با هم رقابت داشتند و بسکتبال را در سطح ملی بازی می کردند در خبرگزاری البرزورزشی که میعادگاه ورزشکاران و پیشکسوتان است دیداری تازه کردند و مرور خاطرات قدیمی پرداختند.


مصطفی قره گزلو کاپیتان سابق تیم ملی که سالها عضویت تیم شهباز را داشت به انگلیس مهاجرت کرد و در آنجا مشغول زندگی است. 


دکتر حسن میرزا آقا بیک سالها پس از بازیگری 30 سال در اداره کل تربیت بدنی استان تهران خدمت کرد و در حال حاضر رئیس انجمن راگبی ایران است. برای این دو پیشکسوت که جزو نا آوران بسکتبال ایران هستند آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.


نویسنده: حبیب رحیمی