دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

برویم کشکمونو بسابیم

فوتبال ما همانند بسیاری از آیتم های جامعه تحت الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته و کاش در اوج وقفه های ایجاد شده بفکر چاره جویی بودیم و راهکاری برای نقاط تاریک فعلی از جمله فوتبال پایه ای تبیین می کردیم.

متاسفانه آنقدر به فکر نتيجه گرایی و حاشیه های کاذب هستیم که متن را به بایگانی تاریخ سپرده ایم و همين موارد دست به دست هم داده تا فوتبال پایه ای از نفس بیافتد.
بتازگی مهدی مهدوی کیا در این خصوص زنگ خطر جدی را به صدا در آورده اما این چهره نیکنام بهتر از من و شما می داند که چیزی که در فوتبال ما محلی از اعراب ندارد، غالب نبودن تفکرات حرفه ای است.
حرف های جدی آقا مهدی در باب اینکه ژاپن و کره در آیتم گوی سبقت را از ما ربود ه اند، تازگی ندارد اما ایشان به جمله ای تصریح کرده که دقیقا پاشنه آشیل فوتبال بشمار می‌رود.
او اعتقاد دارد از زمانی که پول کلان وارد بازار شد بسیاری از مسائل مهم از جمله نگاه به پایه در لبه تیغ قرار گرفته است . ضمن اینکه باشگاه‌ها نیز در این آیتم کم کار هستند و این نقاط تاریک باعث شده تا از کاروان رشد در اسیا عقب بمانیم.
به هر حال، وااسفای کارشناسان و خبرگان فوتبال در این خصوص از سالها پیش به عرش رسید اما چون گوش شنوایی نبود بمرور فوتبال پایه ای نیز سیر قهقرایی طی کرد.
… و اما دست اخر اینکه بهتر است برویم کشکمونو بسابیم چرا بیشتر باشگاه‌ها در
خواب خرگوشی تشریف دارند و نگاه مدیران به فوتبال پایه در حد لالیگا "باری بهر جهت" است.

نویسنده: رضا میرزاییان