یکشنبه سیزدهم اسفند ماه

بحث در کلیات یا جزئیات؟

نشست روز دوشنبه والیبال، به چه بحثی اختصاص دارد؟ همایشی که عنوان شده درباره انتخاب سرمربی تیم ملی است اما هیچکس نمی داند که باید با چه آمادگی و یادداشتی وارد جلسه شود.

این پرسش اکثریت قریب به اتفاق 60 مدعو به نشست فوق است، تا آنجا که ما می دانیم قرار است مربیان شاغل در لیگ برتر و پیشکسوتان درباره ویژگی های سرمربی تیم ملی اظهار نظر و بحث کنند، به هر دو داوطلب سخنرانی وقت محدودی داده خواهد شد و صندلی هایک خط در میان خواهند بود، در زمینه مورد بحث دو تفکر وجود دارد، تفکری که مبنی بر مربی ایرانی است و دیدگاهی که معطوف به استخدام مربیان خارجی است، اما آیا اینکه پس فردا درباره افراد یا کاندیداهای خاصی بحث خواهد شد و یا اینکه قرار است با آرا و نظرات شرکت کنندگان مربی خاصی گزینش شود. بعید می دانیم در واقع باید ابتدا به کلیات موضوع اندیشید. استدلال ها بر این استوار باشد که مربی ایرانی یا خارجی، به چه دلیل؟

معالی: 50 درصد مربیگری مدیریت است

بهروز معالی بازیکن دعوت شده به تیم ملی در سال 60 و از مربیان و بازیکن متشخص والیبال آذربایجان شرقی است در این باره می گوید مربیان ایرانی از لحاظ دانش فنی خوب هستند ولی با بازیکنان بزرگی که داریم تیم ما به مدیر بزرگ چون ولاسکو نیازمند است. مردی که بازیکنان حرفش را بخوانند، فراموش نکنیم که تیم ما بازیکنان زبده و بین المللی چون سعید معروف را دارد که هر مربی نمی تواند آنها را اقناع سازد.

معالی می افزاید: البته رکود اقتصادی، گرانی و مشکلات ارزی به حتم استخدام مربیان بزرگ خارجی را سخت کرده است، در این صورت چند مربی خوب داخلی داریم، مثل جهانگیر سیدعباسی که بسیار با سواد است یا محمدحسین غیاثی که از نظر مدیریت عالی است و پیمان اکبری هم مربی توانمندی است ضمن اینکه بهروز عطایی را پسری با شخصیت و توانمند دیده ام هرچند به لحاظ فنی از کارش آگاهی نداریم. در والیبال بحث فنی 50 درصد است و 50 درصد دیگر به مدیریت مربی بر می گردد.

معالی درباره والیبال آذربایجان شرقی می گوید: همه چیز به خواب رفته است دیگر در سوپرلیگ هم تیم نداریم و هیچکس هم توجهی به والیبال نمی کند، البته در سابق آموزشگاه ها مهد پرورش بازیکنان بود اما اکنون مسابقات مدارس کمرنگ شده است و مسوولان حمایتی از والیبال استان نمی کنند و شهری که به اندازه یک تیم بازیکن ملی داشت، حالا در رکود و سکوت درجا می زند.