دوشنبه سوم آذر ماه
گفت و گو با پدر محبوب ترین کشتی گیر جهان؛

علی اعظم یزدانی: محبوبیت از قهرمانی ارزشمند تر است

حسن یزدانی یل جوان کشتی ایران و جهان به یک موفقیت دلپذیر دیگر دست پیدا کرد وی در نظر سنجی اتحادیه جهانی کشتی که درباره انتخاب محبوب ترین آزاد کار جهان برگزار شد با پشت سرگذاشتن عبدالرشید سعدالله یف قهرمان نامی روسی محبوب ترین کشتی گیر جهان شناخته شد.


حسن یزدانی یل جوان کشتی ایران و جهان به یک موفقیت دلپذیر دیگر دست پیدا کرد وی در نظر سنجی اتحادیه جهانی کشتی که درباره انتخاب محبوب ترین آزاد کار جهان برگزار شد با پشت سرگذاشتن عبدالرشید سعدالله یف قهرمان نامی روسی محبوب ترین کشتی گیر جهان شناخته شد.


این انتخاب بازتاب گسترده ای در درون وبیرون کشور داشت اما حال و هوای پدر قهرمان نام آور کشتی کشور مان در این باره چگونه است. علی اعظم یزدانی در این باره به البرزورزشی گفت: مانند همه پدران از موفقیت فرزندانمان خوشحال می شویم اما من از این بابت که پسرم در کنار کسب عنوان قهرمانی جهان و المپیک محبوبیت اجتماعی بین المللی هم پیدا کرده بسیار خرسندم. من این محبوبیت را با ارزش تر از قهرمانی می دانم از طفولیت و نوجوانی برای حسن درباره خصایل آقا تختی می گفتم اینکه قهرمان و پهلوانی به معنای واقعی بود و پهلوانی یعنی اینکه راستگو باشی، صداقت داشته باشی و احترام به مردم را سرلوحه زندگی خود قرار دهی و امروز که حسن یزدانی محبوب ترین شد به عنوان پدر به وی و نیز پدرانی که در خانواده خود قهرمان تربیت می کنند؛ توصیه می کنم در کنار هدایت به سوی ورزش منش پهلوانی و انسانی را فراموش نکنند و این مکتب جهان پهلوان تختی است که به حسن یزدانی آموختم و همه باید پیرو این آئین پهلوانی باشند.
پدر یزدانی افزود: قهرمانان ما باید درس بخوانند و در کنار کسب علم و دانش در جهت خلق افتخارات ملی و بین المللی یک انسان نمونه باشند همان گونه که جهان پهلوان تختی این اصول را رعایت کرد.
گفت و گو: احمد دباغ