سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

اعلام اسامی بازنشسته ها با معاونت منابع انسانی است

طی هفته اخیر اخبار زیادی درباره بازنشسته شدن نوزده نفر از کارشناسان ورزش و رؤسای فدراسیون های ورزشی منتشر شده است که پر ابهام ترین آن مربوط به محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال است. در اینباره با مدیرکل دفتر امور مشترک صحبت کرده ایم.

فهرست اسامی رؤسای بازنشسته فدراسیونها و کارشناسان وزارت ورزش در اختیار معاون مالی و توسعه منابع انسانی این وزارتخانه است و هر فردی را که سرکار خانم دکتر فرامرزیان اعلام کنند، در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

علی خسروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها در این باره گفت: نامه ای مربوط به بازنشستگی آقای داورزنی به دفتر مشترک نرسیده است، بنابراین تابع اظهار نظر اعلام رسمی معاونت منابع مالی و توسعه منابع انسانی هستیم و خودم به شخصه در این باره نظری ندارم.