دوشنبه دهم آذر ماه

محمدرضا طالقانی: فدراسیون کشتی آمادگی برگزاری مسابقات را دارد

رئیس اسبق فدراسیون کشتی گفت: برگزاری مسابقات داخلی و تیم به تیم با رعایت پروتکل های بهداشتی یکی از بهترین اقداماتی است که فدراسیون می تواند انجام دهد، هرچند باوجود کرونا شرایط برگزاری با سختی همراه است. فدراسیون کشتی آمادگی برگزاری مسابقات را دارد، اما اعمال محدودیت ها امکان انجام هر فعالیتی را با سختی همراه کرده است. 

رئیس اسبق فدراسیون کشتی گفت: برگزاری مسابقات داخلی و تیم به تیم با رعایت پروتکل های بهداشتی یکی از بهترین اقداماتی است که فدراسیون می تواند انجام دهد، هرچند باوجود کرونا شرایط برگزاری با سختی همراه است. فدراسیون کشتی آمادگی برگزاری مسابقات را دارد، اما اعمال محدودیت ها امکان انجام هر فعالیتی را با سختی همراه کرده است. 

 
طالقانی تعیین میزان آمادگی کشتی گیر را توسط برگزاری تمرین و مسابقه عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری حتی یک مسابقه می تواند ورزشکار را برای چند ماه آماده کند، اما حالا که چنین بستری فراهم نیست، کشتی گیران باید خودشان به فکر حفظ آمادگی شان باشند تا بدن آن ها در چند ماه باقی مانده تا برگزاری مسابقات انتخابی سهمیه المپیک دچار افت نشود.