دوشنبه سوم آذر ماه

تبعیض در حق فوتبال ناشنوایان ایران

تیم فوتبال ناشنوایان ایران نه تنها در قاره آسیا بلکه در سطح المپیاد بین المللی هم مطرح است.

بازیکنان شاخصی را در ترکیب دارد که توسط یک رئیس هیات علاقمند و فدراسیون مربوطه به خوبی ساپورت می شود اما چیزی که دیروز شنیده ایم برای ما کمی تا قسمتی قابل هضم نمی نماید اینکه ارزش مدال برنز آسیایی این رشته فقط یک میلیون و هشتصد هزار تومان است آیا در فوتبال ملی ما سومی قاره همین مبلغ ارزش دارد؟! تا آنجا که می دانیم رنگ و عیار مدال ها تفاوتی ندارد ولی نگاه تبعیض آمیز مسوولان ورزش هیچ توجیه منطقی ندارد.
وقتی که پرچم یک کشوری در مسابقات فرامنطقه ای و قاره ای به احتزاز در می آید همان سه رنگ مقدس دلپذیری است که نماد تمامیت ارضی و ملی مردم ما است و سرود هم همان سرود غرور برانگیز ... پس با چه متر و معیاری عیار مدال ها را می سنجیم و به آن ارج می گذاریم؟! نفس ورزش مبارزات مردانه و موفقیت در سایه عدالت است و هیچ تبعیضی را بر نمی تابد پس انتظار داریم که وزارت ورزش حداقل دچار افراط و تفریط نشود و فرزندان این کشور را تفاوت نگذارند.


نویسنده: عباس اسماعیلی