دوشنبه سوم آذر ماه

رنگرز : پیگیر خاطیان و هتاکان به مجید ترکان هستیم

 حسن رنگرز ورزش و جوانان استان در خصوص برخورد با خاطیان و هتاکان به مجید ترکان یکی از مفاخر دنیای کشتی در فضای مجازی، طی ارتباطی با دکتر رنگرز پیگیر آخرین اقدامات اداره کل در این مورد شدیم .

 حسن رنگرز ورزش و جوانان استان در خصوص برخورد با خاطیان و هتاکان به مجید ترکان یکی از مفاخر دنیای کشتی در فضای مجازی، طی ارتباطی با دکتر رنگرز پیگیر آخرین اقدامات اداره کل در این مورد شدیم . که ایشان اعلام داشتند:

 جلسه اي در اداره كل محضر جناب استاد تركان بوديم و ضمن محكوم كردن و تقبيح رفتارهاي تفرقه انگيز و هتك حرمت بِه سرمايه هاي كشتي استان قطعا بعد از اعلام نظر مراجع قضائي ذيربط اقدام قانوني توسط اداره كل انجام خواهد شد.

 این خبر خوبی بود تا امیدوار باشیم دکتر رنگرز که خود از جنس کشتی است با معرفی و برخورد با عاملین توهین به مجید ترکان، ریشه اینگونه افراد را در ورزش خشکانده و در صدد ایجاد اتحاد و همدلی از دست رفته کشتی مازندران برآید گرچه میدانیم کار آسانی در پیش رو ندارد.