دوشنبه هشتم خرداد ماه

پرسشی که جوابی برای آن نشنیدیم

دومین نشست خبری علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی شنبه صبح برگزار شد که در پی آن علیرضا دبیر از خبرنگاران و کارشناسان دعوت شده به این نشست پیشنهاد داد تا در فضایی صمیمانه و بدور از تنش پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند که خدا را شکر این اتفاق رخ داد و حاضرین پس از توضیحات رئیس فدراسیون وضعیت مناسب پیدا کردند تا پرسش های خود را مطرح کنند.

کماکان معتقدیم برگزاری چنین نشست های صمیمانه ای جدا از دید و بازدید با رئیس فدراسیون می تواند بستری را برای تصمیم گیرنده اول کشتی کشور فراهم کند تا انتقادات و راهکارها را از نزدیک بشنود. جای تشکر و قدردانی را در این کار پسندیده و امیدواریم تا روز پایانی ریاست علیرضا دبیر این موضوع تداوم داشته باشد. شک نداریم برقراری این نشست ها بهترین کمک و همفکری برای علیرضا دبیر است.

در جریان پرس و پاسخی که خبرنگاران از رئیس فدراسیون کشتی مطرح می کردند اینجانب نیز در خصوص انتخاب نفرات تیم ملی در شرایط خاص سوالی پرسیدیم که به واقع از پاسخ علیرضا دبیر قانع نشده ام.

سوال این بود که اگر قرار باشد سرمربیان تیم ملی فقط نفرات اول هر وزن را به مسابقات اعزام کنند، اگر شرایط بوجود آمد که دو حریف در شرایط کاملا برابر باشند و یا یکی از آنها در میادین داخلی خوب باشد اما در میادین بین المللی جسارت و روحیه مبارزه با حریفان خارجی را نداشته باشد آنوقت تکلیف چیست؟ برای این پرسش خود حتی یک فکت آوردیم و مثال زدیم که در سالهای گذشته این اتفاق رخ داده که سرمربی نفر سوم مسابقات انتخابی را به یک رویداد بین المللی اعزام کرده و بواسطه تجربه و جسارت خود توانسته مدال هم کسب کند. متاسفانه پاسخی به این پرسش داده نشد که البته امیدواریم علیرضا دبیر که خود تجربه وافی و کافی در کشتی دارد پاسخ این سوال را از کادر فنی تیم ملی بپرسد.

با همه این تفاسیر نشست خبری شنبه بدون شکست می توان به آینده کشتی کشور کمک کند. امیدواریم.