پنجشنبه شانزدهم آذر ماه

اقدامی ارزشمند و فرهنگی در ورزش سوارکاری

در شرایطی که پیشکسوتان در ورزش کشورمان به شدت در سایه قرار گرفته اند شاهد اقدامی ارزشمند و کاری فرهنگی در حوزه ورزش سوار کاری شده ایم که آرزو می کنیم در سایر ورزشها مورد استقبال قرار گیرد به ویژه والیبال که صندلی را هم از زیر پای پیشکسوتان می کشد.

در شرایطی که پیشکسوتان در ورزش کشورمان به شدت در سایه قرار گرفته اند شاهد اقدامی ارزشمند و کاری فرهنگی در حوزه ورزش سوار کاری شده ایم که آرزو می کنیم در سایر ورزشها مورد استقبال قرار گیرد به ویژه والیبال که صندلی را هم از زیر پای پیشکسوتان می کشد.


به گزارش پایگاه البرزورزشی؛ دکتر کاووسی موسس و بنیانگذارباشگاه بام ، با آنکه مدت کوتاهی در سوارکاری ایران حضور دارد ، با احداث و تأسیس باشگاه زیبای  سوارکاری بام، نگاه قشنگ خودرا در معماری و بستر مناسب برای سوارکاری آشکار کرد تا در مقابل دوستداران ایرانی و خارجی سوارکاری  به این مجموعه ارزشمند افتخارکنیم.

او درادامه اقدامات تحسین بر انگیزش ،با نامگذاری «باشگاه بام» به« استاد علی رضایی »  به همه جامعه سوارکاری ایران درس محبت و مردانگی داد...

دکتر کاووسی قبل ازاین هم در دوران حیات استاد علی  رضایی به این مرد احترام می گذاشت و عاشقانه از او حمایت کرد و سمت مدیر فنی باشگاه را به نام «استاد وسلطان علی رضایی» مزین کرده بود. در آن ایام استاد رضایی ، بارها ازاین لطف دکتر تشکر و قدردانی می کردو بارها ازمن خواست تا در نوشته هایم ازاین مرد به نیکی یاد کنم. 

....واینک در آستانه
 سالگرد تولد استادنام آور سوارکاری ایران و آسیا) کاری درخورستایش به فرجام رسید و با نامگذاری  مجموعه زیبا « بام» به یاد استاد علی رضایی (اسطوره،نابغه، و سلطان بی بدیل سوارکاری ایران) کاری کارستان انجام گرفت تا ثابت شود که هنوز استاد پرمدال وافتخار آفرین ما در قلب آدمهای بامعرفت و با اصالت این سرزمین جاودانه است.

نویسنده: سیف الله ترابی