پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

سایه سنگین کرونا بر سر فوتبال ایران و جهان

توقف برگزاری فوتبال در سرتاسر جهان تاثیر منفی بر کارکرد باشگاهها از جمله تیمهای معروف اروپایی اروپا گذاشته و باشگاههای ایرانی را هم در خطر ورشکستگی قرار داده است.

حدود یک ماه و نیم است که کرونا سایه سنگینی بر سر فونبال ایران و جهان قرار داده است.
هنوز نمی توان تاریخ روشنی از شروع مجدد مسابقات در ایران و اروپا را ارائه داد.
سه کشور ایتالیا،اسپانیا و انگلیس سخت درگیر شیوع وسیع کرونا در کشورشان هستند و سیر صعودی بیماران و فوت شده ها در این کشورها تمام معادلات را به هم زده است.
کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و هنوز شیب بالای ویروس کرونا،تعداد بیشتری از افراد را درگیر بیماری و قرنطینه خانگی و بستری در بیمارستان کرده است.
وزیر ورزش روز گذشته تصمیم‌گیری در باره شروع مجدد فعالیتهای ورزشی در کشور را به نشست تخصصی در روزهای آینده موکول کرد و تصریح کرد :چنانچه تاریخ روشنی برای شروع مسابقات مشخص شود ،فرصتی به تیمها و ورزشکاران داده خواهدشد تا آمادگی خود را به حدود استاندارد برسانند.
آنچه که بیش از هر مورد دیگری فوتبال ایران و جهان را تهدید می کند ابعاد اقتصادی و فشارهای ناشی از زیانهای سنگین مالی بر باشگاهها است.
فیفا و ای اف سی در تلاش هستند تا مصوباتی برای کاهش فشارهای مالی بر باشگاهها ارائه کنند.
گفته می شود احتمالا باشگاهها مجبور خواهند شد بر اساس تعداد بازیهای انجام شده ،نسبت به قرار داد مربیان و بازیکنانشان اقدام کنند.
برای مثال در صورت تصویب این ایده ،تیمهای ایرانی ملزم به پرداخت وجوه به نسبت ۲۱ بازی انجام شده به مربیان و بازیکنان خواهند بود و..
البته انجام همین ایده برای تیمهای باشگاهی ایران مشکل ساز است و محدودیت منابع مالی آنها را در خطر ورشکستگی قرار می دهد.
چند تیمهای اروپایی، راسا با کاهش مبالغ قرار داد مربیان و بازیکنانشان ،در صدد روپا نگه داشتن فعالیت ها کرده اند.تعدادی از فوتبالیستهای سرشناس هم پیشقدم شده و برای کاهش قرار دادهایشان درصدی را تعیین و مبالغی جداگانه برای حمایت از بیماران کرونا در اختیار بیمارستانها قرار داده اند و..
با این تفاسیر و با توجه به روند افزایشی و ماندگاری بیماری کرونا نمی توان به شروع مجدد مسابقات خوشبین بود.
شاید بسیاری از کشورها مانند بلژیک مجبور شوند مسابقات این فصل را پایان یافته تلقی کنند.
در کشور ما هنوز نمی توان اقدام‌جدیدی متصور بود و همه در انتظار هستند تا شرایط بیماری و آثار آن را در جامعه به دقت ارزیابی کنند.
امیدواریم‌با همراهی مردم و حمایت از کمپین در خانه می مانیم و بهره بردن از دانش جامعه پزشکی و پرستاری بر این بیماری و ویروس منحوس غلبه کرده و بار دیگر شروع مسابقات ورزشی از جمله فوتبال را شاهد باشیم.

نویسنده: احمد میرزاییان