یکشنبه بیست و چهارم تیر ماه
یادگار ماندگار...

استارت یک نابغه

پایه های قهرمانی از سنین نوجوانی چیده می شود و ورزشکاری که بنیانی قوی داشته باشد دوام می آورد و به قله های بلند افتخار می رسد و حمید سوریان یکی از این قهرمانان ارزنده است.

پایه های قهرمانی از سنین نوجوانی چیده می شود و ورزشکاری که بنیانی قوی داشته باشد دوام می آورد و به قله های بلند افتخار می رسد و حمید سوریان یکی از این قهرمانان ارزنده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ قهرمانی نابغه کشتی ایران حمید سوریان که در انتخابی های نو جوانان به مقام اول رسیده و بعد ها با گرفتن ۷ مدال طلای جهان و المپیک نام خود را در تاریخ کشتی دنیا به عنوان یکی از نوابغ کشتی ثبت کرده است.
در عکس فوق استاد پرویز سیروسپور.شادروان زاکانی و علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک و رئیس فدراسیون حال حاضر کشتی دیده می شوند.