پنجشنبه سوم خرداد ماه

پروین و دادگان...

پروین پیش دستی می کند و آب پاکی را روی دست وزارت ورزش می ریزد.

وی در خصوص حضورش به عنوان یکی از اعضای جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس می گوید: نه وقت این کار را دارم ونه حوصله اش را... اصلا این کارها به ما نیامده، بنده برای رفتن در جلساتی که درآن میوه وچای و شیرینی صرف می شود ساخته نشده ام چون اهالی فوتبال از ما توقعات خاصی دارند.
دکتر دادگان هم در یک محفل خصوصی گفته است: آنچه ما انجام می دهیم و آنچه که آقایان مسئول انتظار و توقع دارند با هم همخوانی ندارد، بنا براین اگر به ما پیشنهاد مدیریت داده شود نمی توانیم قبول مسئولیت کنیم.
به دنبال اظهار نظر دو عنصر کلیدی و تاثیر گذار فوتبال وعدم استقبال از حضورشان در بدنه مدیریت در باشگاه پرسپولیس، وزارتی ها برای اینکه از قافله عقب نمانند بلافاصله دست به کار شده و در بوق کرنا کرده و می گویند: قرار نیست از پروین ودادگان در باشگاه پرسپولیس استفاده شود.

چرا خاک خورد ه های فوتبال حاضر نیستند در فوتبال ویا در تیم محبوبشان مدیریت کنند؟ باز چه حکمتی است که وزارت از واگذاری باشگاه ها به چهره های مورد حمایت هواداران شانه خالی می کند؟ با مردم شفاف صحبت کنید و از ایجاد شایعات جلوگیری به عمل آورید.