جمعه هفتم مهر ماه

عملکرد ضعیف رییس کمیسیون داوران کشتی

اعتراضات پیاپی تیم ها و کادرهای فنی شرکت کننده در لیگ برتر کشتی گویای این واقعیت است که تغییرات در کمیسیون داوران فدراسیون درست نبود.

اعتراضات پیاپی تیم ها و کادرهای فنی شرکت کننده در لیگ برتر کشتی گویای این واقعیت است که تغییرات در کمیسیون داوران فدراسیون درست نبود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ چیدمان نادرست داوران و بی توجهی نسبت به چگونگی برنامه ریزی، صدای بسیاری از مربیان و کادرهای فنی طی مسابقات مذکور را در آورد. این حقیقت خصوصا در مورد تیم های صبانور کردستان و رعدپدافند صدق کرد که آنان چوب ضعف داوری های خوردند. البته هنوز دور برگشت مسابقات لیگ کشتی آزاد باقی مانده و معلوم نیست طی مسابقات مذکور چه اتفاقات و حاشیه های دیگری رخ خواهد داد.
نکته قابل تامل دیگر در باب رییس جدید کمیسیون داوران کشتی پاسخگو نبودن وی به اصحاب رسانه و کارشناسان است که او را مورد خطاب و خواهان پاسخگویی شده بودند اما وی تحت هیچ شرایط در رابطه با ضعف عملکرد خود در لیگ پاسخگو نبود. از فدراسیون انتظار می رفت در رابطه با تغییراتی از این دست دقت بیشتری داشته باشد. قرار نیست وقت به هردلیل فردی از گردونه خدمت کنار می رود جایگزین ضعیف تری  به خدمت فراخوانده شود. اکنون که این اتفاق افتاده و تغییرات انجام شده لازم است در رابطه با مشکلات موجود در کمیسیون داوران چاره اندیشی صورت گیرد.


نویسنده: احمد دباغ