جمعه بیست و نهم تیر ماه

کاوه: طرح انتخابی به منفعت کشتی است

در خصوص طرح انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جلسه ای برگزار کردیم و مسائل و موارد را مورد واکاوی قرار دادیم.

محسن کاوه مدیرفنی تیم های ملی کشتی آزاد در گفت و گو با خبرگزاری البرز ورزشی گفت: طی این جلسه که با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون، حمید سوریان نایب رئیس، سرمربی و مربیان برگزار شد، نظر طرح ها و پیشنهادات و نظرات و انتقادات زیادی مطرح شد که به دنبال آن هستیم تا پس از جمع بندی نهایی این طرح را نهایی و مصوبه کنیم.

وی افزود: به عقیده من طرح انتخابی تیم ملی قابل قبول است اما باید جلسات متعددی برگزار شود و با هم اندیشی به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم. جلسات مذکور به منزله این است تا سرمربیان خواسته و دغدغه های خود را بیان کنند تا پس از کارشناسی و گزیده چینی به مرحله اجرا گذاشته شود.