دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه
نیم نگاه...

ما ز یاران چشم یاری داشتیم؟!

خبرنگاران آنقدر در دنیا قدرت دارند که می توانند مهمترین موج ها و جریان ها را راه بیندازند و حتی در برکناری روسای جمهور دخیل و صاحب نفوذ بوده و هستند.

خبرنگاران آنقدر در دنیا قدرت دارند که می توانند مهمترین موج ها و جریان ها را راه بیندازند و حتی در برکناری روسای جمهور دخیل و صاحب نفوذ بوده و هستند.

سندیکای خبرنگاران در سراسر دنیا در واقع چتری است که همه خبرنگاران را به تساوی تحت پوشش خود در می آورد تا در سایه سار آن آرامش فکری، تمرکز و تعهد را به بهترین وجه به مرحله اجرا در بیاورند اما متاسفانه در کشور ما در ابتدایی ترین خواسته های خود احساس ناتوانی می کنیم مثل؛ برخورداری از طرح ترافیک بیست و اندی سال پیش وقتی که انجمن خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی پا گرفت گمان بر این بود که ما هم می توانیم همپای همکاران مان در سراسر دنیا متفق باشیم ولی زهی خیال باطل!


هر چه زمان گذشت اینجا نیز رفیق بازی و ساخت و پاخت های پشت پرده روزنامه نگاران را از دستیابی به اهداف عالیه که هیچ، حتی نیازهای روزمره هم باز نگه داشت ما مصونیت نخواستیم اما انتظار داشته ایم که انجمن ورزشی نویسان حداقل این درک لازمه را داشته باشند که مثلا اعطای طرح ترافیک حق مسلم قلم به دستان و نویسندگان ورزشی است.
دیروز که فهرست و اسامی خبرنگاران مشمول طرح ... را دیدیم متوجه شده ایم که نام برخی ها را در سایت انجمن انتشار داده اند اما کارت به کام دیگری شد  تا همان حکایت دیروز و پری روز پیش بیاید تا کت و شلوار فروش و بقال و.. کارت انجمن داشته باشند ولی خبرنگاران راستین با هزار منت مفتخر به دریافت آرم یا نشانه انجمنی شوند که برخی از اعضای آن بیشتر دنبال کارهای شخصی و رفیق بازی هستند و در این بین جهانگیر خان کوثری که هم ورزشی است و هم ورزشی نویس به عنوان دبیرکل انجمن همان راهی را می رود که برخی از افراد شناخته شده رفتند سوال اینجاست چگونه نام خانم بنی یعقوب در سایت فدراسیون اعلام می شود و مشمول گرفتن طرح ترافیک می شود اما وقتی جویا می شویم می گویند طرح را به فردی دیگر محول کرده ایم در صورتی که ایشان جزو خبرنگارانی است که هر روز مقاله یا مطالبی در البرزورزشی و روزنامه ورزشی شوت دارند و چون اینجانب به عنوان مدیر مسوول و سردبیر دو بنگاه خبری یاد شده به دلیل جراحی چشم در خواست طرح داده ام اما نگرفته ام و خانم بنی یعقوب که همکار ما هستند  و طبق سنوات گذشته شامل دریافت طرح ترافیک بوده که به ایشان نیز طرح داده نشد ولی جناب دبیر کل با همه ادعای رفاقت و دوستی به این درخواست معقول و معمول اعتنایی نکرده است. در صورتی که بعضی از افراد فعلا هیچ فعالیت رسانه ای هم ندارند طرح را دریافت کرده اند، از عمر حضور 4 ساله این آقایان در انجمن چیز زیادی نمانده است ولی آنچه که می ماند معرفت و تعهد صنفی و همکاری است شاید ضرورت داشته باشد که در روزهای آتی درباره نامه اعمال و افکار آقایان بیشتر بنویسیم و این کار را خواهیم کرد.


نویسنده: رضا اسماعیلی