پنجشنبه ششم مهر ماه

قدرشناسی سردار از کادر پزشکی و پرستاری

 قدرشناسی سردار از کادر پزشکی و پرستاری و هدیه سه گل خود به  این عزیزان حاوی پیام ویژه بود.اینکه زحمات گروه درمانی را از یاد نبریم و همواره حامی اقدامات خداپسندانه و انسانی باشیم.

 قدرشناسی سردار از کادر پزشکی و پرستاری و هدیه سه گل خود به  این عزیزان حاوی پیام ویژه بود.اینکه زحمات گروه درمانی را از یاد نبریم و همواره حامی اقدامات خداپسندانه و انسانی باشیم.


همه باور داریم ، با شیوع کرونا و یورش همه جانبه این ویروس منحوس به یک باره جهان با یک پدیده غیر مترقبه مواجه شد.در این راستا کادر پزشکی و درمانی کشورمان به دلیل تضییقات موجود و تحریم های ظالمانه با محدودیت هایی مواجه شد.
از یاد نبرده ایم که در روزهای نخستین از ابتدایی ترین امکانات از جمله :ماسک و دستکش محروم بودیم و داروهای پزشکی خریداری شده در فرانسه و انگلیس توسط امریکایی ها غصب شد و...
با این وجود کادر پزشکی با تمام وجود وارد صحنه شدند و مردم هم به کمک و یاری شتافتند.
بسیاری از پزشکان و پرستاران روزهای متمادی در بیمارستانها ماندند و کودکان و فرزندان خود را ندیدند.
این روحیه ایثار و از خود گذشتگی هیچگاه از فکر و ذهن مردم پاک نمی شود.


سردار آزمون به عنوان یک ورزشکار ایرانی و الگوی نسل جوان چه زیبا از این گروه تقدیر و ستایش کرد و در آن سوی آبها برای کادر پزشکی و درمانی پیام فرستاد و برای آنها آرزوی توفیق وسلامتی کرد.
اعتقاد داریم‌شخصیت های ورزشی ،هنرمندان ،دانشمندان و متخصصان گروه پزشکی و... که در حال حاضر در خارج از کشور اقامت دارند،باید ظلمی که امریکا در دوره تحریم به ایران وارد می آورد،رسانه ای کنند و این پیام را به گوش جهانیان برسانند و..
اگر چه این تحریم ها ،محدودیت هایی برای کشور و کادر درمانی به همراه داشت و مردم و بیماران را با مشکلات عدیده روبرو کرد،اما با عزم متخصصان و کمک و یاری نهادها و سازمانها این تهدید به فرصت تبدیل شد.
امروز کشور در تولید کیت ها و تست های پزشکی و  تهیه ماسک و البسه کامل درمانی به مرحله صادرات رسیده و بخش های تخصصی را با تخت های lcu  مجهز نموده است.امروز همه در انتظاریم و لحظه شماری می کنیم تا واکسن ایرانی به مرحله تولید انبوه برسد.
خوشحالیم که دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان هم این نوید را داد و تصریح کرد خبرهای خوشی در راه است و..
بار دیگر حرکت ارزشمند سردار عزیزمان را ارج می نهیم .امیدواریم درخشش این بازیکن ملی پوش کشورمان مستمر باشد و روزی او را  در بالاترین مراتب ورزشی و بهترین تیمهای باشگاهی جهان ببینیم که از هر جهت لایق این مهم می باشد.
بر خود لازم می دانیم که ما هم  به سهم خود و به نمایندگی از همکاران رسانه های ورزشی از تلاش و کوشش بی بدیل کادر درمانی سپاسگزاری کنیم و قدرشناس این زحمات شبانه روزی باشیم.


نویسنده: احمد میرزاییان