شنبه پنجم خرداد ماه

سکوت معنادار کریمی

در برابر توهین و تهمت و بد اخلاقی برخی ها که اخیرا با علی کریمی جادوگر فوتبال ایران و آسیا داشتند، بسیاری در انتظار واکنش تند کریمی بودند تا مشخص شود که عاقبت کار به کجا خواهد انجامید.

البته علی کریمی برای اهالی فوتبال وبسیاری دیگر همچنان محبوب ومعروف بوده وخواهد ماند و ارزش های او با چند توهین و تهمت از سوی برخی که به حال خود رها شده اند کم نخواهد شد.

اسطوره فوتبال کشورمان در برابر هجمه ها، بهترین روش را به کار گرفت .سکوت،سکوت و
سکوت...
کریمی با چنین روشی درس اخلاقی داد تا آنهایی که به او تهمت ناروا زده اند به خود بیایند. تفاوت محبوبیت را باید در رفتار و گفتار جست و جو کرد.

گاهی سکوت خود هزار و یک معنی دارد...