دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

تلاش هایی درپشت پرده به کارگرفته شده تا شاید بتوانند مهدی طارمی را به پرسپولیس باز گردانند.

افرادی که برای این ماموریت به کار برده شده اند به صورت پنهانی و چراغ خاموش باب مذاکرات را باز کرده اند.
حتما این مثل را شنیده اید که می گویند آمدند ابرویش را درست کنند زدند چشمش را در کور کردند! آقایان آمدند خودشان را به عنوان یک شکارچی قهار نشان دهند اما به دام افتادند و کاری از پیش نبردند.
مهدی طارمی با هماهنگی مدیران باشگاه ریو آوه قصد ترک این تیم پرتغالی را دارد. از قضا مقصد بعدی طارمی یکی از تیمهای بزرگ در لیگ فوتبال باشگاه های پرتغال است. درپی رقم خوردن این اتفاق مسئولان تیم ریوآوه در تلاش هستند تا مهاجم جدیدی را جانشین طارمی کنند.

در این موقعیت طارمی به مدیران باشگاه ریوآوه علی علیپور مهاجم پرسپولیس را پیشنهاد داده است. حال باشگاه پرسپولیس نه تنها مهاجم خود را از دست می دهد، بلکه از جذب مهدی طارمی نیز عاجز می شود.

علی علیپور پاسخی به پیشنهاد تمدید قرارداد با باشگاه پرسپولیس نداده و این می تواند دلیلی بر لژیونر شدن وی باشد.