دوشنبه هشتم خرداد ماه

پیشنهاد ایتالیا و لهستان به ستاره جوان والیبال

محمدجواد معنوی نژاد بازهم بر سر دو راهی ایران و اروپا قرار گرفته است.

ستاره جوان والیبال ایران که جاشکه بازیکن قدرتمند کانادایی و همبازی اش در ورونا او را خستگی ناپذیر و مردی با قدرت چند اسب توصیف کرده است در گفت و گو با البرز ورزشی می گوید: از ایتالیا و لهستان و دو سه تیم ایرانی پیشنهاد دارم ولی سرگرم مطالعه هستم تا اولا موقعیت تیم های اروپایی را بسنجم و آن را با درخواست تیمهای ایرانی مقایسه کنم، تصمیم نهایی خودم را خواهم گرفت.

معنوی نژاد که پارسال پیشنهاد فنرباغچه ترکیه را رد کرده بود درباره جدایی از ورونای ایتالیا می گوید: در ورنا همه چیز عالی و منظم بود. مربیان بسیار خوبی داشت اما مربی بلغاری تیم ترجیح داد که چند بازیکن بلغاری را جذب کند وگرنه مشکلی برای من وجود نداشت.

بازیکن دو پُستی تیم ملی درباره مشکل آسیب دیدگی اش نیز گفت: در کل دو هفته مچ پایم آسیب دیده بود که خیلی زود بهبودی پیدا کرد اما کادرفنی تیم ملی ترجیح داده بود که زیاد از من استفاده نکند، وی که حاضر نشده در مورد ایگور کولاکوویچ اظهارنظر کند درباره مربیان ایرانی هم گفت: من وارد این مسایل نمی شوم از معنوی راجع به حضور اسفندیار و کریمی در لیگ اروپا سوال کردیم که گفت: خود این بازیکنان باید صحبت کنند و من حق ندارم در این باره گپ بزنم ولی در کل حضور در لیگ های اروپایی به لحاظ تجربی و اهمیت زیادی دارد و باعث افزایش تجارب و مهارتهای فنی آنها خواهد شد.

گفت و گو از: جمشید حمیدی