دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

نعمتی: از پرسپولیس نمی روم

افرادی که این شایعه را ساخته اند، حتی مقصد بعدی نعمتی را مشخص کرده ا ند. بر آن شدیم تا که جزئیات این خبر وجدایی اش از پرسپولیس را از زبان خودش جویا شویم.

با کرونا چگونه کنار امده اید؟

مثل دیگران درخانه مانده ایم. زندگی در خانه فصل جدیدی است که بر تجربیاتم اضافه شد.

تمرینات خانگی دنبال می شود ؟

هر روز و طی دو نوبت تمرینات طبق پروتکلی که مربیان در اختیار ما قرار می دهند، تمرینات خانگی دنبال وبعد از فیلمبرداری انها را برای مربیان ارسال می کنیم. باور کنید در خانه بیشتر تحت نظر مربیان هستیم.

درباره تعطیلات و یا ادامه مسابقات لیگ چه نظری دارید؟

تعطیلات باید شرط وشروط داشته باشد.با تعطیلات به این شرط موافق هستیم که به دلیل صدرنشینی پرسپولیس وفاصله ۱۰ امتیازی با سایرین پرسپولیس قهرمان معرفی شده و جام قهرمانی دوره نوزدهم لیگ به پرسپولیس اهدا شود.

برخی از تیمها با اهدای جام به پرسپولیس مخالفت دارند؟

این مشکل را باید در درون ان تیمها جستجو کرد. اگر مخالفین شرایط تیم ما را داشتند باز مخالفت می کردند؟

مطمئن هستید در صورت برگزاری ادامه بازیها پرسپولیس قهرمان خواهد شد ؟

شک نکنید، چون ۱۰ امتیاز از دیگران فاصله داریم،علاوه بر آن ما در بازی رو در رو با مدعیان از آنها عبور کرده واین شانس ما را برای قهرمانی دو چندان خواهد کرد.

درخبرها امده است ،قصد جدایی از پرسپولیس را دارید، ایا واقعیت دارد؟

این خبر به گوش من هم رسید.واقعیت ندارد.ساخته تفکرات وذهنیت سازندگان ان خبر است

با این حساب در پرسپولیس ماندگار هستید ؟

صد درصد ،پرسپولیس خانه من است.از پرسپولیس جدا شدنی نیستم.

گفته شده،قرار است به تیم شهر خودرو انتقال یابید؟

عجب، چه راحت بازیکنان را جابجا می کنند. حتما خواهند گفت قرارداد هم منعقد کرده وفلان مبلغ نیز دریافت کرده ام. به شایعات توجه نکنید، درپرسپولیس ماندگارم و خیال هواداران راحت باشد.