یکشنبه بیست و چهارم تیر ماه
نیم نگاه..

ژول ریمه و فلسفه مسابقات ورزشی

تاریخ فوتبال را که نگاه می کنیم مردی برخورد می کنیم که ژول ریمه نام داشت او برای فوتبال زحمات فراوان کشید و به روایت تحلیل گران و مفسران و.. سنگ تمام گذاشت هنر بزرگ ریمه برگزاری جام جهانی فوتبال بود.

تاریخ فوتبال را که نگاه می کنیم مردی برخورد می کنیم که ژول ریمه نام داشت او برای فوتبال زحمات فراوان کشید و به روایت تحلیل گران و مفسران و.. سنگ تمام گذاشت هنر بزرگ ریمه برگزاری جام جهانی فوتبال بود.


 مسابقاتی سحر انگیز که باعث شد مردم فقیر هم در سایه توپ گرد طعم شیرین پیروزی و چیرگی بر سرمایه داران بچشند و سایه عدالت را بالای سر خود ببینند. برزیل با آن همه مشکلات اقتصادی یک نمونه بارز است بنابراین فلسفه شکل گیری مسابقات ورزشی بر این است که شکست ها و پیروزی ها امری محتمل است و دلیلی نمی شود که تیم یک مربی بزرگ یا یک باشگاه پولدار شکست نخورد اما عجیب اینکه چنین تفکری در مخیله اکثر مربیان ما جایی محدود دارد و به همین دلیل است که همیشه شکست های تیم های ما با حرف و حدیث و فلسفه بافی منفی همراه می شود اینکه عده ای فکر می کنند چون مثلا سرمربی گل گهر امیر خان قلعه نویی است نباید ببازد یا چون فلان تیم پیراهن سه باشگاه استقلال را بر تن پوشیده پس شکست ناپذیر است چیزی جز عدم درک مفاهیم و فلسفه ای است که مرحوم ژول ریمه برای فوتبال برای فوتبال نوشته است و اعتقاد داریم که اتحادیه باشگاه ها فدراسیون های ورزشی و امور فرهنگی وزارت ورزش و در راس همه آنها رسانه های متعهد ورزشی باید در این باره آستین بالا بزنند و در جهت تعمیق این فلسفه زیبا تلاش کنند و به ویژه این اصل را که داوران هم جزئی از مسابقات ورزشی هستند جا بیاندازند که در سایه هیچ اعتراضی نتیجه هیچ مسابقه ای در دنیا تغییر نکرده است مارادونا در جام جهانی و در آن سطح وسیع و بزرگ به تیم میزبان یعنی انگلستان با دست گل زد ولی سرنوشت مسابقه با اعتراض و انتقادات تغییر نکرد.
ما همواره در بحث مباحث فرهنگی از جمله فوتبال که بحث می کنیم روی سخن و تاکید همه بر سکوهای تماشاگران در صورتی که همه آتش ها به قول معروف از دل خاکستر زمین مسابقات بر می خیزد.


نویسنده: رضا اسماعیلی