پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

تغییر مواد بادبانی در المپیک پاریس

فدراسیون جهانی بادبانی مواد پیشنهادی خود برای المپیک پاریس را به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که در آن تغییراتی دیده می‌شود.

فدراسیون جهانی بادبانی مواد پیشنهادی خود برای المپیک پاریس را به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که در آن تغییراتی دیده می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ در لیست اعلامی فدراسیون جهانی بادبانی به کمیته ملی المپیک، این رشته در المپیک پاریس همچنان با 10 ماده رقابتی حضور دارد اما نسبت به المپیک 2021 توکیو تغییراتی اعمال شده است.از جمله موارد جالب توجه مواد بادبانی در المپیک پاریس، اضافه شدن کایت‌بردینگ به عنوان یکی از مواد میکس سیلینگ در المپیک است.