سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه

ترکان در فدراسیون کشتی

مجید ترکان مدیر اسبق تیم های ملی آزاد مهمان سومین جلسه تدوین سند طرح توسعه کشتی کشور در سال جدید بود که بعد از ظهر امروز (دوشنبه) در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس و نایب رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد، مجید ترکان دارنده مدال های طلا، نقره و برنز جهان، مدیر سابق تیم های ملی کشتی آزاد و مسئول فنی اسبق رده های پایه کشتی آزاد حضور داشت.

این نشست اختصاص به مسائل کشتی پایه کشور داشت و موضوعاتی همچون آموزش مربیان برای این رده ی سنی و ویژگی های مربیانی که در رده ی پایه می بایست فعالیت کنند بحث و تبادل نظر شد.
همچنین چگونگی و کیفیت برگزاری مسابقات در رده های سنی پایه و راهکارهای جلوگیری از وزن کم کردن کشتی گیران در این رده نیز مورد بررسی و گفت و گو قرار گرفت.
طرح توسعه کشتی کشور در مورد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شامل: هدف گذاری های کشتی در المپیک های 2021، 2024 و 2028 ، جایگاه کشتی آزاد و فرنگی ایران در رده های سنی مختلف در رقابت های جهانی در سال های آینده و برنامه ها و فعالیت های مرتبط، به منظور تحقق هدف های تعیین شده برای 8 سال پیش روی کشتی کشور می باشد.

برگزاری مستمر این جلسات با حضور دیگر کارشناسان و صاحب نظران کشتی کشور، چندین کارشناس در زمینه برنامه ریزی و نمایندگان جامعه دانشگاهی در دستور کار فدراسیون کشتی قرار دارد و فدراسیون در هر جلسه به صورت متناوب از تعدادی از این کارشناسان دعوت خواهد کرد.