شنبه دوازدهم اسفند ماه

استارت قدرتمند کمروند برای المپیک

مسعود کمروند که در اوایل شیوع ویروس کرونا تمرینات خود را آغاز کرده بود بعلت سرماخوردگی حدود یکماهی از تمرینات خود به دور بود، بار دیگر تمریناتش را جهت رسیدن به المپیک آغاز کرد.

قهرمان انتخابی جام تختی۱۳۹۸ افزود: تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته بودم که به سرماخوردگی شدیدی دچار شدم و امروز به لطف خدا مجددا بعد از بهبود کامل تمریناتم را خیلی محکم تر از قبل زدم و انگیزه ام دوچندان شده است.

کمروند در ادامه افزود: سال ۹۸ در وزن ۷۴ کیلو منهای آسیب دیدگی بدموقعی که در فینال انتخابی جام تختی برایم پیش آمد ولی علیرغم اینکه اول شدم نتوانستم در ادامه راه در مسابقات شرکت کنم عملکرد خوبی را داشتم ولی آمده ام تا به امید خدا المپیکی بشوم و تنها هدفم ملی پوش شدن و در ادامه مدال المپیک است.
کشتی‌گیر نهاوندی استان همدان در پایان خاطر نشان کرد: رئیس هیئت کشتی استان همدان و مسعود مصطفی جوکار این مدت خیلی پیگیرم بودند نهایت تشکر و قدردانی را از این دو عزیز دارم.
قول می‌دهم به یاری خدا بار دیگر استان همدان را با ملی پوش شدنم المپیکی کنم تنها هدفم المپیک توکیو است،با روحیه بسیار عالی خودم را برای اول شدن در تمامی انتخابی ها و در نهایت المپیکی شدن آماده کرده ام.