یکشنبه سیزدهم اسفند ماه

ترکیب رویایی کشتی ایران

تیم ملی کشتی ایران برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب عازم مسابقات 1979 مسکو شده بود.

در این مسابقات یعقوب نجفی جویباری، محمد حسین دباغی، سید رسول حسینی، احمد رضایی، حسن حمیدی، حسین محبی، حسن محبی، خدابخش نفت دار، محمدرضاطالقانی، رضا سوخته سرایی، استادپرویز سیروس پور، استاد رحیم عظیمی، شادروان خالدی روئین پور و منصورصراف حضور داشتند که تیم ایران با یک نقره توسط سوخته سرایی، سه مقام چهارمی توسط جویباری، سید رسول حسینی و حسین محبی و پنجمی حسن حمیدی با ایستادن در رتبه پنجم قرار گرفت.