جمعه هفتم مهر ماه
شهنازی آلترناتیو جانشینی کارخانه؛

چه کسی سرمربی سایپا می شود؟!

از دو سه روز پیش شایعاتی مبنی بر جدایی چند سرمربی از باشگاه های مرتبط بر والیبال بر سر زبان ها افتاده بود که مهمترین آنها استعفای مصطفی کارخانه سرمربی تیم سایپا بود.

از دو سه روز پیش شایعاتی مبنی بر جدایی چند سرمربی از باشگاه های مرتبط بر والیبال بر سر زبان ها افتاده بود که مهمترین آنها استعفای مصطفی کارخانه سرمربی تیم سایپا بود.


روز چهارشنبه هفته گذشته در پی نشستی که سرمربی تیم سایپا با برخی از مدیران این باشگاه داشت استعفای ضمنی خود را اعلام کرد اما قرار شد که نشست نهایی برای ادامه کار یا قطع همکاری به جلسه فردا موکول شود اما خبر این مسائل در شرایطی به بیرون درز پیدا کرده است که بعضی از اعضای هیات مدیره خواهان کناره گیری کارخانه و به احتمال زیاد حضور ناصر شهنازی در مسند مربیگری نارنجی پوشان  قرار بگیرند. 


شهناری پیشتر نیز همانند آرمات، اکبری و نفرزاده سرمربی تیم سایپا بود آنچه که در این رهگذر مهم و حیاتی است اتخاذ تصمیماتی است که منطقی و منجر به رستگاری تیم پر مهره سایپا شود.
نکته حائز توجه در مورد این تیم بعد از رفتن کاشانی از سمت مدیرعاملی باشگاه محمود افشار دوست نیز از سمت  مشاور فنی باشگاه کنار رفت و متعاقب آن محمد وکیلی نیز از مسئولیت آکادمی والیبال سایپا جدا شد.


نویسنده: جمشید حمیدی