دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

رفاقت و رقابت در عالم رسانه!

با اینکه در ایام کرونا همه چیز تعطیل می نماید، اما برای حرفه روزنامه نگاری تعطیلی معنی ندارد. زیر سنگ هم شده باید سوژه برای پرداختن پیدا کرد و ما امروز دو سوژه به نسبت خوب داریم.

1- رسم رقابت این است که رفاقت را از یاد نبریم، این آیین دیرینه ورزشیان است ما هم بخشی از ورزش این سرزمین هستیم در عالم رسانه صرف نظر از اختلاف نظرها و برداشت هایی که وجود داشته و خواهد داشت، باید بیشتر همبسته و رفیق باشیم.

هرچند خود ما از این بابت فراوان زخم خورده ایم اما دلیل نمی شود که مروت را فراموش کنیم، لذا امروز که دوست خوبمان مهدی هژبری از روزنامه وزین و پرطرفدار خبرورزشی جدا شده وظیفه خود می دانیم که یک خسته نباشید جانانه به وی بگوییم، چرا که در روزگاری سردبیر خبر ورزشی را بر عهده گرفته بود که این نشریه دچار افت و نزول فاحشی شده بود و او که از استعداد و ذوق سرشار نویسندگی برخوردار است در چند جناح جنگید و مبارزه کرد و شیوه تازه ای را رواج داد و خبر ورزشی مجددا سرپا ایستاد و امروز که به هر دلیل و بر حسب مصلحت یا ضرورتی که صاحب امتیاز خبر ورزشی صلاح دیده که ایشان بروند و علی جوادی عزیز بار دیگر سمت سردبیری این روزنامه وزین را بر عهده گرفته است احساس می کنیم که جوادی هم نظر به توانمندی های که در عرصه ورزش و رسانه دارد، می تواند این راه را قوی تر و اصولی طی کند لذا برای هر دو همکار جوان و توانای خودمان آرزوی موفقیت و سربلندی در عرصه ورزش و دنیای رسانه داریم.

والیبال و غریبه پسندی؟!

آخر 13 سال یک نفر غیر مرتبط سرپرست تیم ملی والیبال باشد و بعد که بخواهد به پست سازمانی اش برگردد عده ای ابراز نگرانی می کنند و امیر خوش خبر از بسکتبال به والیبال آمد به عنوان هادی تیم ملی والیبال قلمداد می کنند، آیا در والیبال فردی که بتواند مدیر و سرپرست باشد ندارد.

 class=

همین دیروز که به عکس نشست هم اندیشی مربیان و کارشناسان والیبال نگاه می کردیم 70 - 60 نفر کنار هم قرار داشتند که در بین آنها بازیکنان ملی پوش، تحصیلکرده و زبان بلد کم نبوده اند، چرا درب والیبال به روی غریبه ها باز است، از شناگران و بسکتبالیست ها گرفته تا غیره و غیره، اما خود والیبالی ها که عمر و جوانی گذاشته اند ناچارند شاهد حضور و ظهور افراد غیر والیبالی باشند و تازه یک عده برای آنها سر و دست هم می شکنند؟ آیا عیب از خانواده والیبال است یا عدم اعتقاد رئیس فدراسیون به اهالی والیبال، قضاوت را بر عهده دوستداران توپ و تور واگذار می کنیم ولی امیدواریم که والیبالی ها آنقدر محکم و پشت هم باشند که دیگر یکنفر غریبه 15 - 10 سال جای آنها را غصب نکند و خبرهای خوش و امیدوارکننده از این ورزش بشنویم.