دوشنبه هشتم خرداد ماه

فضاسازی در ژیمناستیک

در روزهایی که ژیمناستیک ایران فضای آرامی را تجربه می‌کند اما برخی تلاش می‌کنند با شایعه ‌پراکنی این فضا را به سود خودشان تغییر دهند.

تا پیش از این سعی شده بود که عملکرد فدراسیون ژیمناستیک در حوزه‌های مختلف نادیده گرفته شود اما با شکست این پروژه، حالا نوبت به این رسیده که هیئت‌های استانی را تحت فشار قرار دهند و به همین خاطر روی این مسئله زوم کردند که چرا از پتانسیل هیئت‌ها در اداره فدراسیون کمک گرفته شده است.

کاملا مشخص است این فضاسازی‌ها برای این است که در انتخابات سال آینده فدراسیون ژیمناستیک، حداقل شانسی برای خد قائل شوند چرا که به خوبی می‌دانند با توجه به عملکرد درگاهی و رضایت اهالی ژیمناستیک از این عملکرد، هیچ شانسی برای اینکه بتوانند فدراسیون را به حیاط خلوت خود تبدیل کنند ندارند.

از طرف دیگر دست گذاشتن روی موضوعات بیهوده و کم‌ارزش بیشتر از اینکه به ضرر فدراسیون فعلی باشد به سودش است.، چرا که شک‌وشبهه جامعه ژیمناستیک کشور را در مورد اینکه پشت پرده همه این جو‌سازی‌ها اهداف شخصی است به قطعیت تبدیل می‌کند.

در روزهایی که همه شاخه‌های ژیمناستیک ایران فعال هستند و عملکردشان نسبت به گذشته چندین برابر شده سیاه‌نمایی‌هایی که صوت می‌گیرد نمی‌تواند کوچکترین وقفه‌ای در چرخه ژیمناستیک کشور ایجاد کند.

نویسنده: محمود پرستار