شنبه پنجم خرداد ماه
انتخاب بازیکنان از اختیارات سرمربی تیم ملی است؛

کلاهی: دغدغه های فدراسیون را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم

حضور نمایندگان مجلس در فدراسیون بسکتبال از این جهت جالب توجه بود که در اوج مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم صورت گرفته است و شادی این جاذبه های ورزش را نشان دهد که مورد توجه نمایندگان مجلس هم واقع می شود.

حضور نمایندگان مجلس در فدراسیون بسکتبال از این جهت جالب توجه بود که در اوج مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم صورت گرفته است و شادی این جاذبه های ورزش را نشان دهد که مورد توجه نمایندگان مجلس هم واقع می شود.
دکتر سبنم کلاهی دبیر کل فدراسیون بسکتبال در این باره به البرزورزشی گفت: حضور نمایندگان محترم گرگان، بروجن و قائم مقام فرهنگی مجلس شورای اسلامی در فدراسیون بسکتبال فرصت بسیار خوبی بود تا دکتر طباطبائی ریاست فدراسیون دغدغه ها و مشکلاتی را که در زمینه های امور اجرایی ، ورزش قهرمانی، زیرساخت و استعدادیابی با آن مواجه هستیم را مطرح سازد خوشبختانه نماینده محترم گرگان خودشان بسکتبالیست بوده اند و به قضایا اشراف کامل داشته اند و من فکر می کنم حضور ایشان در فدراسیون ما ره آورد خوبی خواهد داشت. چرا که نمایندگان قانونگذاران امور مرتبط بر ملت هستند.
دبیر فدراسیون بسکتبال درباره برنامه های این تشکیلات برای شرکت در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا گفت: آقای قاسمی مدیر سازمان تیم ملی جلساتی با دکتر ساهین طبع برگزار کرده اند تا  هماهنگی های لازمه برای حضور بهتر در مسابقات انتخابی کاپ آسیا در دوحه قطر به عمل آید.
کلاهی درباره دعوت بازیکنانی چون حامد حدادی یا ارسلان کاظمی در تیم ملی گفت: این از اختیارات سرمربی تیم ملی است و من نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم.
وی درباره مهمترین برنامه های در دست اجرای فدراسیون بسکتبال گفت: یکی از برنامه های فدراسیون توسعه این رشته است که در سال 1400 به مرحله اجرا در خواهد آمد و به حتم در موقع مقتضی ریاست فدراسیون در این باره توضیحات لازمه را خواهد داد.


نویسنده: مرجان بنی یعقوب