سه شنبه یازدهم مهر ماه
نیم نگاه..

قلب جوانان ایران با پرسپولیس می تپد

در میان همه دغدغه هایی که جامعه ما دارد بازی پرسپولیس و هیوندا نیز ذهن مردم و دوستداران ورزش را به خود معطوف کرده است این خاصیت فوتبال است که فقر، رنج یا مکنت را نمی شناسد در دل جنگ های ویرانگر جهانی در میان ملت فقیر آمریکای جنوبی و آفریقا این گوی جادویی نوعی دلمشغولی و نشانه امیدواری است و در انگلستان و چین و.. نیز فوتبال یک ایده آل ورزشی، اجتماعی و اقتصادی به حساب آمده و به حساب می آید.

در میان همه دغدغه هایی که جامعه ما دارد بازی پرسپولیس و هیوندا نیز ذهن مردم و دوستداران ورزش را به خود معطوف کرده است این خاصیت فوتبال است که فقر، رنج یا مکنت را نمی شناسد در دل جنگ های ویرانگر جهانی در میان ملت فقیر آمریکای جنوبی و آفریقا این گوی جادویی نوعی دلمشغولی و نشانه امیدواری است و در انگلستان و چین و.. نیز فوتبال یک ایده آل ورزشی، اجتماعی و اقتصادی به حساب آمده و به حساب می آید.

بنابراین در بازی دو سه روز آینده پرسپولیس- هیوندا هم نمی توانیم خالی از این آرمان باشد بنابراین با پذیرش این واقعیت که فوتبال با همه شکست ها و پیروزی هایش شیرین و دلپذیر می نماید امیدواریم که پرسپولیس بتواند با کسب دو پیروزی ارزشمند ناکامی سالهای مدید در فوتبال ایران را جبران کند هر چند احراز رتبه اول مسابقات دور نخست در میان تیم های عربی خود تا اینجا یک افتخار بزرگ است اما اعتقاد داریم پرسپولیس می تواند قهرمان آسیا شود این تیم جوان و جسور نشان داده است که سوداهای بلند در سر دارد تک تک بازیکنان این تیم با رشادت بازی می کنند و خستگی نمی شناسند و در کنار همه این موارد سنگر بانی دارد که در دوحه قطر به نقطه اطمینانی بزرگ تبدیل شده است .
حامد لک استاد مهار ضربات پنالتی است و این هم می تواند یک نقطه اطمینانی دیگر برای افزایش ضریب موفقیت پرسپولیس و شاگردان یحیی گل محمدی باشد می دانیم که در این روزها همه ما باید پالس های مثبت و انرژی مثبت به سوی بازیکنان شجاع ایرانی ارسال کنیم و خالصانه ترین دعاهای خود را نثار شیرمردان فوتبال ایران سازیم که همیشه در قلب جوانان این مملکت جای دارند.
نویسنده: رضا اسماعیلی