پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

دورهمی که به «دوئل» تبدیل شد!

تضارب آرا و اختلاف سلیقه از اصول بدیهی در هیات مدیره ها و سازمانها و شرکتها است،اما گرو کشی و جنگ و مجادله بر سر انتخاب یک کارگزار، مانند آنچه که در جلسه هیات مدیره پرسپولیس رخ داد ،بر گرفته از مسائل پشت پرده است،که سالها هواداران را رنج می دهد!

ظاهرا قرار نیست دو تیم تحت مدیریت وزارت ورزش طعم آرامش و آسایش را بچشند.
هر هفته و هر روز خبری غیرمنتظره از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بیرون درز می کند و بلوایی به پا می شود.
روز گذشته درباره نامه وزیر محترم ورزش به وزیر محترم اطلاعات قلمی کردیم که از آن نهاد درخواست شده بود تا به موضوع فساد در ورزش و مبارزه با پدیده دلالی رسیدگی شود و..
در آن نوشتار یاد آور شدم که در اوضاع اسف بار و فساد دامنه دار فوتبالی تنها نباید دلالها و واسطه ها را به مسلخ برد.
این شرایط نابهنجار مولود سو مدیریت و همراهی بعضی از اعضا با دلالها است و نباید از آن غافل شد.
وقایع و حوادثی که در جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بر سر انتخاب کارگزار رخ داد، نمونه ای بارز از این ناهماهنگی و سو مدیریت را به تصویر کشید.
ایراد اساسی به شکل و فرم هیات مدیره است.
در حال حاضر رسول پناه ،مهرداد هاشمی و علی رغبتی سه عضو هیات مدیره هستند.عدم معرفی دو عضو دیگر یکی از ایرادهای اساسی که باعث چالش در جلسات شده است.
واضح تر بگوئیم که رسول پناه و رغبتی با وزیر ورزش هماهنگ تر هستند و هاشمی تفکری مستقل و جدا از آنها دارد.
در گذشته و در زمان حضور انصاری فرد ،شرکت آتیه داده پرداز ،کارگزار پرسپولیس بود. در این مدت شرکت مذکور به طور تام و تمام به تعهدات خود عمل نکرد و این موضوع باعث بروز مشکلات متعدد در باشگاه شد.
در جلسه دیروز باشگاه و بر اساس اخبار واصله ،عابدینی مدیر شرکت ریحان فیلم پیشنهاد ۱۲۰ میلیاردی داده که ۵۰ میلیارد تومان آن تا خرداد ماه پرداخت خواهد شد.
این پیشنهاد مورد حمایت جدی مهرداد هاشمی قرار می گیرد ،اما رسول پناه به عقد قرارداد با شرکت آتیه داده پرداز اصرار می ورزد.
آنچه که مشخص است و سوابق قبلی هم به روشنی از آن حکایت دارد ،این ایده مورد نظر وزیر ورزش نیز می باشد.بنابر این علی رغبتی هم در جلسه به طور اتوماتیک از نظر وزیر و شخص رسول پناه حمایت کرده و حامی این نظریه بوده است.
در برگزاری مناقصه ها و مزایده ها ،آیین نامه ها و قوانین و مقرراتی رایج است که متاسفانه در ورزش خلاف آن را اجرا می کنند.
برای انتخاب یک کارگزار در مناقصه یا فروش املاک منقول و غیر منقول به افراد یا سازمانها از طریق مزایده ،ابتدا آگهی برگزاری و شرایط و نحوه واگذاری اعلام می شود.
پیشنهادات شرکت کننده ها به صورت جداگانه در پاکتهای محرمانه و دربسته اخذ و در روز بازگشایی با حضور اعضا هیات مدیره و ناظران ،برترین و بالاترین پیشنهاد به عنوان برنده معرفی می شودو..
ظاهرا‌این شرایط بدیهی و واضح در برگزاری مناقصه رعایت نشده و منجر به چالش و منازعه در جلسه هیات مدیره شده است.
موضوع مهم بعدی که حکایت از نابسامانی محض در امور مدیریتی دارد ،دخالت مدیر روابط عمومی باشگاه در این تصمیم گیریها است.
هر یک از ،نفرات و اعضا در هیات مدیره و کارکنان سازمانی باشگاه شرح وظایف و اختیاراتی دارند که در این موضوع خاص مسئول روابط عمومی نمی تواند حامی فرد یا طیفی از شرکت کننده ها باشد،که البته در شرایط غیر متعارف در امور باشگاه داری این نوع اظهارنظرها غیر منتظره نیست.
از طرفی شخصا اعتقاد دارم حضور همکاران رسانه ای در فدراسیونها و باشگاهها ،با وظایف و رسالت خبری در تضاد است و مانع از کار مستقل در امور اطلاع رسانی می شود و..
به هر حال در حالی که دور همی باشگاه به "دوئل"طرفین منجر شد،باید منتظر ورود وزیر به چالش روی داده بود و "پاتک"هر یک از طرفین را مشاهد کرد.

نویسنده: احمد میرزاییان