دوشنبه هشتم خرداد ماه

از سوء تفاهم تا حسن تفاهم

سوء تفاهم نشود ما برای همه مربیان و دوستان والیبالی کشورمان احترام قایلیم چون بخش عمده ای از زندگی ما همجوار و همراهی با آنها بوده است، مربی ایرانی را دوست داریم ولی نمی خواهیم المپیک توکیو آخر زندگی ورزشی و آغاز خانه نشینی آنان باشد، در امر دانش آموزی مربیان ملی به حتم فدراسیون هم باید حمایت کند تا همه به موازات هم در چرخه والیبال دخیل باشیم.

نوشتیم در نشست هم اندیشی بعضی ها دست خالی آمده بودند، اما چند نفر نیز با مطالعه و در چارچوب برنامه و محور هم اندیشی صحبت های خوبی کرده اند، مهندس ناصر میرفخرایی خیلی کوتاه گفت: المپیک بزرگترین رویداد ورزشی، سیاسی، هنری و اجتماعی جهان ورزش است سند این رویداد مهم به نام ایران صادر شده است پس اعتبار این حضور را درک کنیم و در گزینش سرمربی تیم ملی دقیق باشیم از سوی دیگر مصطفی کارخانه مربی نام آشنای والیبال شاید تنها فردی بود که تمامی فاکتورهای لازمه برای یک مربی را فهرست وار بیان کرد، اینکه در کنار مسایل فنی باید روانشناسی، اصول مربیگری، جامعه شناسی، علم تمرین و ... باید دنبال یک شخصیت مثل ولاسکو باشیم تا دیگر هیچ حرف و حدیثی نباشد، باید یک مربی درجه یک دنیا را بالای سر تیم ملی بگماریم، اما همکاران ایرانی ما حتی از مربیان درجه دو اروپا بهتر و برترند و صلاح نمی دانم باز تیم ملی را به دست مربیان کوچک بسپاریم، در نشست یاد شده مسایل دیگری هم طرح شده بود که به مرور و روزانه آنها را بازگو خواهیم کرد.