دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه

جنگ قدرت در پرسپولیس بالا گرفته است

تکیه بر صندلی مدیر عاملی که شیرین تر از عسل هم شده شرایطی را فراهم ساخته که تشنگان قدرت وشیفتگان مدیر عاملی در نزد وزیر ورزش ابتدا به جنگ لفظی وسپس تا استانه جنگ فیزیکی پیش می روند. اگر وزیر واطرافیان ورود پیدا نمی کردند شاید مصدوم و مصدومیت هم به جا می گذاشت.

در حالی شاهد جنگ قدرت در پرسپولیس هستیم که پرسپولیسی های اصیل و واقعی که به تمام معنا عاشق تیم خود هستند در کنج خانه زانو بغل گرفته اند.
پرسپولیس صاحب دارد.صاحبان اصلی ان همان پیشکسوتان وعاشقان راستین وهواداران خونگرم هستند.حضور غریبه ها جز بدهکاری وبد نامی ودور کردن عاشقان اصلی از اطراف باشگاه چیز دیگری از خود به یادگار نگذاشته است تا پرسپولیس به این حال و روز گرفتار شود.
اقای وزیر! روزگاری تشکیلات این تیم و باشگاه در صندوق عقب اتوموبیل پیکان مدل جوانان زرد قناری علی پروین خلاصه می شد که شامل ۱۵ عدد توپ،کلمن اب،دو دست کاور قرمز وزرد می شد. پس لطفا برای یکبار هم شده چشم خودرا به روی مدیران هزینه بسته وپرسپولیس را در اختیار صاحبان اصلی اش بگشایید. مردان بزرگی درنقش پیشکسوت درمجموعه پرسپولیس وجود دارند که توانایی اداره پرسپولیس را دارند، ماننددکتر دادکان، دکتر ذوالفقارنسب، مهندس کلانی، علی پروین، دکتر زادمهر و…
حضور مردان اصیل از جنس پرسپولیس در بدنه باشگاه پرسپولیس می توانند به دلیل محبوبیت و معروفیت، بدون توجه به کمکهای مالی وزارت ورزش،در کمترین زمان کلیه مشکلات مالی پرسپولیس را حل کنند، حضور انها در بدنه باشگاه خط بطلان بر بهانه هر چه اسپانسر ریز و درشت خواهد کشید، زیرا دلگرمی هوادران که رکن اصلی قلمداد می شوند در این حالت صد چندان خواهد شد ودرک پرسپولیس واقعی بصورت مطلق وصد در صد قابل لمس میشود.
اقای وزیر! به صاحبان اصلی پرسپولیس اعتماد کنید،زیرا اینان همچنان در کنج خانه غم پرسپولیس را می خورند، این در حال است که مدیران هزینه و تشنگان قدرت وعاشقان صندلی مدیریت بدون توجه به منافع باشگاه پرسپولیس بر خلاف صاحبان اصلی ،برای بودن ودیده شدن، در مقابل خودتان چگونه چنگ بر صورت یکدیگر کشیدند.

نویسنده: رضا صادق زاده