دوشنبه هشتم خرداد ماه

اعضای جدید پرسپولیس در راه هستند

در حال حاضر اعضای هئیت مدیره باشگاه پرسپولیس مبتنی بر سه نفر است.

رسول پناه، هاشمی و رغبتی سه عضو اعضای هئیت مدیره هستند که فعلا به صورت غیر قانونی امورات باشگاه پرسپولیس را می گردانند.
با توجه به نقصان موجود، وزارت ورزش تلاش دارد تا با اضافه کردن دو عضو جدید،مجموعه اعضای هئیت مدیره را تکمیل کند.
نشانه هایی بروز کرده که گویا دو عضو جدید باشگاه در راه هستند.
هر دو عضوجدید سیاسی هستند.یکی از آنها پیشتر برای وزارت ورزش به مجلس معرفی شد، اما رای اعتماد نگرفت ولی بد نیست بدانید که این فرد از جنس ورزش است.
نفر دوم از خانواده صنعت به شمار می اید که یک چهره سیاسی محسوب میشود. لابی کاری ها مراحل نهایی را طی میکند واحتمالا ظرف چند روز اینده نفرات جدید از سوی وزارت ورزش معرفی خواهند شد.