پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه

تسلیت به محسن جهانگیری

دوست ارجمند جناب آقای محسن جهانگیری با تاسف فراوان مصیبت درگذشت بانوی محترمه، گلستان علیزاده مادر گرامی همسر جنابعالی و خانواده معزز حاج آقا وطن دوست و وابستگان صمیمانه تسلیت می گوییم.

برای آن تازه از دست رفته غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی مسئلت داریم.

رضا اسماعیلی مدیر مسئول و صاحب امتیاز- خبرنگاران و نویسندگان خبرگزاری البرز ورزشی و روزنامه بین المللی شوت