دوشنبه هشتم خرداد ماه

یاری: آبروی خودم را برای کشتی گذاشتم

برای برپایی لیگ استانی در سال ۹۹ از طریق فرمانداری شهرستان‌ها تولید کنندگان را برای اسپانسری کشتی تشویق می‌کنیم.


دکتر حمیدرضا یاری رئیس هیئت کشتی استان همدان: شب و روز خودم را وقف کشتی می‌‌کنم.
آبرویم را برای کشتی گذاشته ام. فقط کشتی‌گیران نخبه استان میتوانند در چرخه انتخابی استان نباشند دیگر کشتی‌گیران همه باید به میدان رقابت بیایند. عملکرد سال ۹۸ مسعود کمروند در وزن ۷۴ کیلوگرم عالی بود برای المپیکی شدن حمایتش می‌کنیم. مربیان عاشق کشتی هستند و از خانواده و زندگی خود گذشته اند و همه آنها برای ما محترم اند. صحبت استاندار محترم من را تحت تاثیر قرار داد (به احترام عرقی که پیشکسوتان و بزرگان کشتی ریخته اند کشتی را حمایت می کنم.) ماهم به احترام پیشکسوتان‌مان تلاش کنیم. کشتی‌گیران مطرح استان راجهت اعزام به اردوی خارج استان حمایت می کنیم.