دوشنبه هشتم خرداد ماه

جوکار: از غیبت مربیان گله دارم

هدفمان المپیک است پس باید افکار و عملمان هم المپیکی باشد.


مسعود مصطفی‌جوکار نایب رئیس هیئت کشتی استان همدان: سال ۹۹ همدان یک مدال امیدها باید صید کند. کمروند را برای المپیکی شدن حمایت می کنیم. از غیبت مربیان بسیار گلایه داریم. مربیان طبق دستور فدراسیون از وزن کم کردن جلوگیری کنند. کشتی‌گیرانتان را تحت نظر داشته باشید مواد نیروزای غیر مجاز مصرف نکنند. اگر نتوانیم نتیجه بگیریم اول نفر کنار می‌روم.
از دکتر یاری می‌خواهم خسته نشود راهمان طولانیست. من در کنار استان هستم و به بهترین نحو ممکن کار می کنم‌. سرمربیان هماهنگ کننده اند و حساسیت روی سرمربی نداشته باشید.