شنبه پنجم خرداد ماه

ورزش ایران در چهل سال پیش

ناشنوایان هم برای خود المپیکی دارند و دنیایی البته با زیبایی ها و گاهی ناگفتنی های فراوان... و افسوس که خیلی به این قشر پرتلاش و بدون ادعا توجه وافری نمی شود. تصویر پیوست مربوط به 42 سال پیش است.

اولین حضور روح الله گلستانی در 18 سالگلی به عنوان سرمربی تیم ملی دوومیدانی در مسابقات المپیک ناشنوایان در بوداپست مربوط به سال 57 است.

در عکس استاد گیوه چی قهرمان کشتی جهان و زنده یاد بیژن روئین پور نویسنده کیهان ورزشی در اعزام محل بازیهای المپیک دیده می شوند.