یکشنبه بیست و چهارم تیر ماه

آشنایی با سیستم های تیم های دنیا

علیرضا طلوع کیان یکی از مربیان حاضر در هم اندیشی مربیان والیبال به چند نکته کلیدی اشاره کرد.

سرمربی تیم ملی باید سیستم های والیبال دنیا را بشناسد، قدرت تحلیل و آنالیز داشته باشد زبان بداند.

مربی جوان بین المللی اضافه کرد: مربی ایرانی زبان و فرهنگ بازیکنان را می شناسد و قابل اعتماد هستند، شما اگر به تیمهایی که در المپیک قهرمان شده اند نگاهی بیندازید در خواهید یافت که اکثریت قریب به اتفاق آنها سرمربی بومی داشتند. وی به نوعی حمایت خود را از سرمربی ایرانی اعلام کرده است.

مربی برنامه محور

جعفر هوتهم مربی بین المللی و مربی سابق نوجوانان ایران در جهانی دوبی ابتدا از درگذشتگان خادم والیبال زنده یادها استاد جبارزادگان را غلامرضا جباری، ابراهیم نعمتی، جمشید آیریا و حسن محمد نبی یاد کرد که به والیبال کشور خدمت کرده اند و سپس به لزوم تشکیل کمیته فنی، مربیان و سازمان تیم های ملی اشاره کرد و افزود با توجه به اینکه وزارت ورزش چند سالی است تیم های دانش آموزی را به مسابقات جهانی اعزام نمی کند، پشتوانه سازی در والیبال دچار نقصان شده است. به هر روی با این طرز تفکر که کنار تیم ملی یک مشاور فنی بزرگ بگیرد موافق هستیم ولی اگر قرار بر انتخاب مربیان وطنی است باید ابتدا از هر مربی که نامزد هدایت تیم های ملی در هر رده ای است برنامه بخواهیم و بر اساس برنامه و البته نوع مدیریتی که لازم است دست به انتخاب سرمربی بزنیم.