دوشنبه هشتم خرداد ماه

زلزله بی اعتمادی!

اخبار ضد ونقیض و موج آفرینی دروغین در استقلال،باعث نارضایتی هواداران شده و آوار حاصل از زلزله چند ریشتری پایه های تشکیلات باشگاه را به لرزه در آورده است! این بی اعتمادی محض محصول عملکرد نادرست مدیران حال و گذشته بوده است.

اوج هنر آقایان در ارسال فیش های جعلی به حساب میلیچ و دیاباته بود که باعث تعجب و حیرت همگان شد!
هواداران استقلال و اهالی رسانه اخبار جورواجور جعلی ،نادرست و وعده های توخالی از ناحیه مدیران باشگاه کم نشنیده بودند.
اما کسی باور نداشت ،آقایان آنچنان جسارت و شهامت داشته باشند ،که در تبادل مطالبات دو بازیکن خارجی خود ،متوسل به جعل سند شده و آبروریزی جدیدی را رقم بزنند.
تکرار این وقایع تلخ ،نتیجه عدم نظارت و بی تفاوتی در اقدامات اعضا هیات مدیره است،که آنها را مجاب می کند تا به هر اقدام نادرست و ناصحیح متوسل و متمسک شوند.
خلیل زاده در این ارتباط می گوید:در ارسال فیش ها اشتباه بزرگی صورت گرفت.سعادتمندپیش از همه از آن مطلع بود ،اما خبر را دو روز بعد رسانه ای کردند و آن هم بعد از تایید دو کارشناس!
گفتنی است شخص خلیل زاده هم در امور جاری استقلال،عملکرد درستی نداشته است.زیرا در مورد همکاری با شبکه تلویزیونی ایتنرنتی شائبه دخالت یکی از نزدیکان او وجود دارد.
او منکر این قضیه شده و می گوید شخصی به نام علی آبادی که مدیر شبکه تلویزیونی مذکور است،می تواندشهادت دهد(به طرف گفتند؛ شاهدت کیست:گفت:…)
در ماجرای همکاری با شرکت آریا برتر و کمک های عبدالرضا موسوی به استقلال هم شایبه هایی وجود دارد.
آنها در چند مرحله اقدام به کمک نقدی به باشگاه کرده،اما برای وصول مطالباتشان قراردادی ترکمانچای تنظیم کرده اند.
در این تفاهم نامه مسئله دار،در قبال دیر کرد باشگاه بندهایی عجیب گنجانده شده است.اینکه باشگاه به ازا هر روز تاخیر در پرداخت مطالبات شرکت آریا برتر و موسوی به ترتیب روزانه مبلغ ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان به عنوان خسارت بپردازد(حکایت گوشت قربانی که هر کس تکه ای از آن را مال خود می کند).
خلیل زاده چند روز پیش گفت در این رفت و آمد ها طیفی از اهالی رسانه هم با سعادتمند همکاری داشتند و..!
در این گیر ودار باید برای فرهاد مجیدی و بازیکنان و هواداران متعصب استقلال غصه خورد که گرفتار این بی مبالاتی شده و هر روز و هر ساعت باید شاهد حادثه ای و واقعه ای باشند.
این زلزله و پس لرزه های آن همه را در تشویش و نگرانی نگه داشته و فردایی نافرجام و ابهام آمیز پیش روی هواداران قرار داده است!

نویسنده: احمد میرزاییان