شنبه پنجم خرداد ماه

گرنت به دلیل وضع حمل همسرش از ایران رفت

بازیکن آمریکایی کلیدی تیم شورا و شهرداری قزوین غایب بزرگ تبمش برابر اکسون بود. 

بازیکن آمریکایی کلیدی تیم شورا و شهرداری قزوین غایب بزرگ تبمش برابر اکسون بود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی البرزورزشی؛ محمدرضا اسلامی در پایان دیدار شورا و شهرداری قزوین و اکسون گفت: مالکوم گرنت به دلیل وضع حمل زودهنگام همسرش از ایران رفت، چرا که باید مدتی هم در قرنطینه بهدسر می‌برد و من نمی‌توانستم نگذارم او برود. 

شورا و شهرداری قزوین در غیاب گرنت ۷۲ بر ۶۱ مغلوب تیم اکسون شد.