دوشنبه دوم خرداد ماه
نامهربانی با قهرمانان‌ ؛

برخورد ناشایست با حدادی ها را چه کسانی تجویز می کنند؟

حفظ شان وجایگاه قهرمانان را بلد نیستیم.همواره  در آستانه مسابقات حامی ورزشکاران و مدال آوران هستیم و بعد از اتمام رقابتهای آسیایی و جهانی  همه را مانند احسان حدادی رها می کنیم و نامهربانی را به حد اعلا می رسانیم.

حفظ شان وجایگاه قهرمانان را بلد نیستیم.همواره  در آستانه مسابقات حامی ورزشکاران و مدال آوران هستیم و بعد از اتمام رقابتهای آسیایی و جهانی  همه را مانند احسان حدادی رها می کنیم و نامهربانی را به حد اعلا می رسانیم.


شعاری قدیمی در ورزش ما به غلط جا‌افتاده که قهرمان زنده را عشق است.
این تفکر  بیانگر مدیریت غلط در ورزش ما است.
ورزشکاران حرفه ای در دوران قهرمانی شان با آسیب دیدگی های مکرر روبرو می شوند.آنها در مقاطعی به دلیل عمل های جراحی ماههای متمادی نیاز به استراحت و ریکاوری دارند.
طیفی از این نفرات به دلیل تحمل فشارهای سنگین دوران ورزشی و آسیب دیدگیهای نخاعی مجبور می شوند  ورزش قهرمانی را کنار بگذارند و خانه نشین شوند 
متاسفانه در این زمینه برخورد مناسبی با قهرمانانمان نداریم.
قوانین و آیین نامه های مدونی هم برای حمایت از ورزشکاران در دوران بازنشستگی وجود ندارد.
از طرفی فکر می کنیم ورزشکار همواره پای رکاب باشد و در  صحنه برای ما مدال و افتخار کسب کند.
احسان حدادی نمونه بارز این ادعا است.
احسان سه مدال پیاپی آسیایی برای کشورمان‌به ارمغان آورده  و مدال نقره المپیک را هم کسب کرده است.
حمایت از حدادی و امثال او تا پای سکو ادامه داشته و بعد از اتمام مسابقات همه جیز به بوته فراموشی سپرده می شود.
اخیرا او به دلیل مشکلاتی که از ناحیه مچ پا پیدا کرد و مجوزهای پزشکی هم داشت،برای اعزام به آلمان وعمل جراحی با ناملایماتی مواجه شد.
متاسفانه در کشوری که حقوق های نجومی ،ریخت و پاش ها و اختلاس ها بیداد می کند و پولهای میلیاردی به پای فوتبالیستهای بی نام و نشان ریخته می شود ،چرا برای عمل جراحی و هزینه  هشت هزار دلاری حدادی تا این حد خساست به خرج می دهیم.
خنده دار است  وقتی  که او از پیشنهاد درمان‌با پوست خیار و...برای خار پاشنه صحبت می کند!
باید دقت کنیم ،احسان نماینده دوومیدانی ما در المپیک‌ توکیو است.حفاظت،مراقبت و حمایت از او  و سهراب مرادی و خانم حمیده عباسعلی که دوران آسیب دیدگی و عمل های جراحی را پشت سر گذاشته اند،از جمله وظایف مدیران ورزش و مسولان کمیته بین المللی المپیک است.
نباید اجازه بدهیم این ورزشکاران مورد بی مهری قرار گیرند و بی انگیزه شوند.
ما نمایندگان رسانه های گروهی هم وظیفه داریم در مسیر تقویت قهرمانان‌ کشورمان گام برداریم و از چهره های نخبه و ورزشکاران حاضر در المپیک توکیو حمایت کنیم.
نویسنده: احمد میرزاییان