دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه

آزمون فروشی نیست!

اخبار هفته های گذشته از رایزنی مسئولان دو باشگاه زنیت سن پتربورگ روسیه و ناپولی ایتالیا درباره انتقال سردار آزمون حکایت داشت.

سفر مدیران باشگاه ناپولی به روسیه و مذاکرات فشرده دو طرف بر قریب الوقوع بودن این انتقال صحه گذاشت.
در بعضی از رسانه های روسی و ایتالیایی حتی مبالغ پیشنهادی باشگاه ناپولی هم به بیرون درز پیدا کرد.
با شیوع بیماری کرونا در جهان و گسترش دامنگیر آن در ایتالیا به یک باره همه چیز تغییر کرد و با تعطیل شدن تمام مسابقات ورزشی ،این انتقال هم مسکوت ماند.
در روزهای گذشته مجددا مدیران باشگاه‌ناپولی تحرک جدیدی را آغاز کردند ،تا به هر صورت ممکن این ستاره جوان ایرانی و مهاجم گلزن زنیت را در اختیار بگیرند.
حتی پیشنهاد بالاتر از ۲۵ میلیون یورو هم به باشگاه زنیت ارائه شد که اخبار آن در رسانه های ایتالیایی منعکس شد.
روز گذشته خاویر ریبالتا مدیر ورزشی باشگاه زنیت سن پترزبورگ در اظهاراتی دو پهلو اعلام کرد:
سردار آزمون فروشی نیست و ما به مهاجمی گلزن چون او نیاز داریم.
البته ریبالتا در برابر کنجکاوی و سماجت خبرنگاران روسی تصریح کرد:اگر باشگاه ناپولی در پی صید این بازیکن ما است باید هزینه ای سنگین بپردازد.
با این سخنان کنایه آمیز ‌مقام روسی باید منتظر واکنش باشگاه ناپولی باشیم تا ببینیم این انتقال پرسر و صدا محقق خواهد شد،یا کماکان شاهد حضور سردار در فوتبال باشگاهی روسیه خواهیم بود؟