شنبه بیست و هفتم دی ماه

تفاهم نامه هیأت های کشتی تهران گیلان

باحضور عبدالله عزیزی ریاست هیئت کشتی استان تهران به همراه علی بازیار رئیس کمیته کشتی های سنتی فدراسیون کشتی در استان گیلان در حضور جناب آقای امیر رضی زاده ریاست محترم کشتی استان گیلان و همراهان تفاهم نامه همکاری بین این دو استان به امضا رسید.

باحضور  عبدالله عزیزی ریاست  هیئت کشتی استان تهران به همراه علی بازیار رئیس کمیته کشتی های سنتی فدراسیون کشتی در استان گیلان در حضور جناب آقای امیر رضی زاده ریاست محترم کشتی استان گیلان و همراهان تفاهم نامه همکاری بین این دو استان به امضا رسید.