یکشنبه سیزدهم اسفند ماه

محبی: 40 سال است که انتخاب ها قانونمند نشده

محمد حسن محبی هنوز از جزئیات مفاد چرخه انتخابی مطلع نیست، اظهار داشت: من از حدود ۴۰ سال قبل به یاد دارم که بحث رقابتهای انتخابی به اشکال و سلایق مختلف تدوین و اجرایی شد، اما هیچگاه بطور ۱۰۰ درصد نبود و گاها ملی پوشان در برخی از اوزان از طریق انتصاب به ترکیب اضافه می شدند.

وی تصریح کرد: البته طی سالیان اخبر هم اینگونه بود که من با انتصاب یک یا دو وزن تیم ملی مشکل چندانی ندارم. البته این انتصاب باید از طریق بررسی عملکرد دقیق کشتی گیر و همچنین عناوین و موفقیت های یک سال اخیر او صورت گیرد. بطور کلی معیار انتصاب او هم باید از طریق امتیازات خاص و عملمکرد وی در یه بازه زمانی از سوی کمیته فنی صورت گیرد.

مشاور فنی فدراسیون کشتی ادامه داد: به هر حال تدوین چرخه انتخابی تیم ملی نیاز به کارشناسی و بررسی دقیق تمامی جوانب امر دارد و باید توسط افرادی مجرب و کاردان صورت گیرد. مطمئنا این تصمیم، بسیار مثبت خواهد بود و می تواند در بحث تیم ملی به نتایج خوبی منتهی شود.

محبی در پایان در پاسخ به اینکه آیا در چرخه انتخابی تیم ملی، اختیارات سرمربی کاسته می شود یا خیر، گفت: سرمربی تیم ملی همواره جزئی از انتخاب ملی پوشان است و مطمئنا نمی توان نقش او را نادیده گرفت. ضمن اینکه قانون تدوین شده از سوی فدراسیون کشتی هم لازم الاجراست که من معتقدم جایگاه و نقش سرمربی هم در نحوه انتخاب ملی پوشان پیش بینی و اعمال خواهد شد.

بحث تدوین چرخه انتخابی تیم های ملی مدتی است به یکی از دغدغه های فدراسیون کشتی تبدیل شده که موافقان و مخالفان متعددی دارد. البته متولیان فدراسیون تاکنون چندین نشست برای بررسی چرخه انتخابی کشتی آزاد برگزار کردند که گویا قرار است در کشتی فرنگی هم نشست های مشابهی با حضور محمد بنا و کادر فنی برگزار شود