شنبه دوازدهم اسفند ماه

تا دیر نشده به قهرمان آسیا کمک کنید

مرتضی قاسمی:محسن قاسمی در ۵ ماه پایانی زندگی اش بسر می‌برد اگر دیر بجنبیم فوت می‌کند.

طی ملاقات مسئولین ورزشی استان لرستان از محسن قاسمی قهرمان بروجردی اسبق کشتی فرنگی آسیا عبدالله عزیزپور معاونت اداره ورزش و جوانان استان لرستان در این دیدار قول مساعدت و نامه نگاری به مرکز بهداشت و درمان،کمیسیون پزشکی استان لرستان برای این قهرمان بروجردی کمیسیون پزشکی تشکیل بدهند.

مرتضی قاسمی برادر قهرمان بروجردی اسبق آسیا از وضعیت فعلی محسن خوب یاد نکرد و افزود:
محسن فقط چشمانش باز است هوشیاری،تکلم و حرکتی ندارد.
وضعیت این روز های محسن قاسمی اصلا خوب نیست وی این روزها به طور صددرصد از اکسیژن تنفس دارد و بوسیله شلنگی که در روده هایش قرار داده اند غذا از نوع مایعات مصرف می‌کند.

 class=

مرتضی قاسمی در پایان افزود:
دکتر‌ها گفته اند محسن ۵ ماه بیشتر فرصت ندارد باید هرچه زودتر آب مغزش تخلیه شود و این کار هم در بهترین حالت ممکن توسط پورفسور سمیعی انجام شود در غیر اینصورت باید کمیسیونی توسط چند متخصص و جراح باتجربه تشکیل شود،عاجزانه از مسئولین درخواست دارم کمک محسن بدهند،او وقتی ندارد ۴ ماه هست با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند لطفا نجاتش بدهید او تنها ۵ ماه وقت دارد در غیر این صورت فوت می‌کند.پ

نویسنده: حسن حیدری