دوشنبه هشتم خرداد ماه

رضایی: امیدوارم قانونمندی در کشتی نهادینه شود

علیرضا رضایی سرمربی سابق تیم ملی امید کشورمان که از سوی فدراسیون به جلسه بررسی طرح چرخه انتخابی تیم ملی دعوت شده بود گفت : این جلسه حدود 3 ساعت به طول انجامید و طی آن مباحث کلی و جزیی چرخه انتخابی توسط دوستان مبتکر طرح توضیح داده شد و درباره آن بحث شد. آنچه مسلم است روی این طرح کار کارشناسی صورت گرفته است و برای آن وقت گذاشته شده .به نظر من این طرح قابل اجراست و فقط نیازمند تعامل است .

رضایی گفت: ما که این طرح را بررسی کردیم میزان اختیارات سرمربی تیم ملی در آن لحاظ شده در خیلی از موارد و به صورت کلی جای بررسی و تعامل بیشتری بین سرمربیان ، انستیتو و فدراسیون کشتی هست . علیرضا رضایی همچنین گفت در جلسه امروز همه از علیرضا دبیر تا عباس جدیدی و حسن یوسفی افشار و حسین زارعی و بقیه درباره آن صحبت کردند ولی نکته اینجاست که تعصبی روی این نیست که این طرح بدون ایراد است قطعا ایراداتی دارد که باید با بحث و تعامل برطرف بشود.
رضایی گفت اصل انتخابی ضروری و غیر قابل انکار است و خلا آن احساس می شود. و وقت آن رسیده است که برای انتخابی یک قانون نوشته شود.
علیرضا رضایی افزود: این جلسه کارشناسی بود و صرف بحث تبادل نظر مطرح بود.
وی خاطرنشان کرد: کلیت طرح رو قبول دارم و با توجه به تجاربی که دارم آن را ضروری میدانم و فقط در سایه تعامل و بحث کارشناسی و بررسی جزییات قابل حل است.
او در پایان افزود » قطعا نداشتن قانون برای انتخابی باعث سرخوردگی می شود و به نظر من اختلاف نظرها آنقدر کلیدی نیست و به نظر من با تعامل می توان با کمترین میزان خطا و آزمون آن را اجرا کرد.